Gwasanaeth Cynghori ar Lesiant Cymru | Education Support
Coronavirus update: We continue to be here to provide mental health and wellbeing support to all education staff.
Wellbeing Advisory Service for Wales

Gwasanaeth Cynghori ar Lesiant Cymru

English 

Gyda ffocws ar lesiant staff mae'r Gwasanaeth Cynghori ar Lesiant yn rhad ac am ddim i ysgolion ledled Cymru. Gellir teilwra cefnogaeth i anghenion yr ysgol gan ddefnyddio dulliau arfer gorau sy'n hyrwyddo dull ysgol gyfan tuag at lesiant.

Gall ein Cynghorydd Llesiant weithio gyda chi a'ch ysgol trwy ddarparu cefnogaeth a chyngor ar bolisïau ac arferion sy'n effeithio ar lesiant staff. Gallai hyn gynnwys rhannu adnoddau ar sail tystiolaeth, cyngor ar bolisïau a strategaeth, a gweithdai llesiant ar bynciau sy'n cefnogi staff addysgu ac arweinwyr ysgolion.

Mae'r gwaith hwn yn gyfrinachol ac yn ddienw oni bai y rhoddir caniatâd yn benodol i rannu gwybodaeth, er enghraifft trwy astudiaethau achos arfer da.

Cysylltwch

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn gefnogi polisi ac arferion llesiant yn eich ysgol, cysylltwch â'n Cynghorydd Llesiant, Anthony Priest ar anthony.priest@edsupport.org.uk.