Gwasanaeth lles penaethiaid yng Nghymru | Education Support
Coronavirus update: We continue to be here to provide mental health and wellbeing support to all education staff.
Mental health and wellbeing and peer to peer support for headteachers school leaders

Gwasanaeth lles penaethiaid yng Nghymru

English 

Mae Covid-19 wedi troi'r sector addysg ben i'w waered. Mae penaethiaid wedi bod yn gweithio ddydd a nos i reoli'r cyfnod pontio yn ôl i'r ysgol, ymateb i ganllawiau newidiol, wrth sicrhau bod eu staff a'u myfyrwyr yn ddiogel a bod cymunedau ysgol yn dawel eu meddwl.

Mae ein hymchwil yn dangos bod penaethiaid dan straen arbennig ar yr adeg hon. Mewn ymateb rydym yn treialu dau fath o gymorth llesiant wedi'i dargedu at benaethiaid, y ddau wedi'u hariannu gan Lywodraeth Cymru: 

Cefnogaeth cymheiriaid

Rydym yn cynnig gofod ar-lein gyda chymorth hwylusydd i benaethiaid.

Mewn chwe chyfarfod byddwch yn rhannu, ysgafnhau’r baich ac yn gadael yn teimlo'n gryfach. Byddwch yn ennill offer newydd i'ch helpu i gynnal eich iechyd meddwl a'ch llesiant eich hun wrth i chi weithio mor galed i gefnogi'ch timau. 

Rydym wedi darparu cefnogaeth cymheiriaid wedi'i hwyluso i filoedd o benaethiaid ledled y DU ers dros 20 mlynedd. Rydym wedi addasu'r gwasanaeth hwn ac yn awr yn cynnig cyfle i arweinwyr ysgol rannu profiadau a mewnwelediad â'i gilydd ar-lein. 

YMGEISIO NAWR

Goruchwyliaeth unigol

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig chwe sesiwn o gefnogaeth 1:1 dros y ffôn, a ddarperir gan gwnselwyr achrededig. 

Diben y gwasanaeth yw cefnogi unigolion i ystyried effaith bersonol eu rolau proffesiynol.

Bydd sesiynau'n cychwyn ym mis Tachwedd a Rhagfyr yn dibynnu ar ddewisiadau cyfranogwyr.

YMGEISIO NAWR

Cymhwyster

Cynigir lleoedd ar y peilot hwn yn ddi-dâl i benaethiaid sy'n gweithio mewn ysgolion yng Nghymru ar hyn o bryd. Os nad ydych yn gymwys ar hyn o bryd, cofrestrwch eich diddordeb. Yn dibynnu ar ganfyddiadau'r peilot hwn, efallai y byddwn yn ceisio ymestyn y gwasanaeth i grŵp ehangach o gyfranogwyr yn ddiweddarach yn 2020-21. Bydd tîm y rhaglen yn ceisio sicrhau gwasgariad o gyfranogwyr o bob rhan o Gymru ac o wahanol fathau o ysgolion. Bydd cofrestru'n cau cyn gynted ag y bydd lleoedd ar y rhaglen yn llawn.

Cyngor llesiant yn y gweithle ar gyfer eich ysgol

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth llesiant gweithle am ddim trwy ein Gwasanaeth Cynghori Ysgolion i Gymru. Byddwn yn rhoi adnoddau a chyngor i’ch ysgol ar bolisïau ac arferion sy’n cefnogi llesiant staff, ar sail arfer gorau.

Cysylltwch ag Anthony, ein Cynghorydd Llesiant, i gael gwybod mwy ar: anthony.priest@edsupport.org.uk