Digwyddiad Llesiant yng Nghymru | Education Support
Coronavirus update: We continue to be here to provide mental health and wellbeing support to all education staff.

Digwyddiad Llesiant yng Nghymru

English 

Gwyliwch ystod o arbenigwyr addysg ac iechyd meddwl yn amlinellu'r dulliau diweddaraf o reoli llesiant ar gyfer arweinwyr, athrawon a staff cymorth yn effeithiol. Mae pob sesiwn yn canolbwyntio ar offer ymarferol sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi llesiant y gweithlu addysg.

Llesiant yng Nghymru: Athrawon a Staff Cymorth

Sesiwn 1: Llesiant staff: yr hyn y mae staff yn ei ddweud wrthym  
Siaradwr: Sinéad Mc Brearty, Prif Swyddog Gweithredol, Education Support
https://youtu.be/9C9LgDjIwJY 

Sesiwn 2: Llesiant staff: naratif gobeithiol  
Siaradwr: Mike Armiger, Cynghorydd Addysg ac Iechyd Meddwl Annibynnol
https://youtu.be/7Y0qrQQLl4s

Sesiwn 3: What wellbeing works
Nancy Hey, Cyfarwyddwr Gweithredol, What Works Wellbeing
https://youtu.be/uVneCkdaN_4

Sesiwn 4: Supporting your wellbeing: practical tips to meet COVID challenges
Gabrielle Rowles, FHEA (Education) Uwch hyfforddwr, Boingboing.org.uk
https://youtu.be/rne3u6fZLWE

Llesiant yng Nghymru: Arweinwyr

Sesiwn 1: Covid and the classroom
Siaradwr: Sinéad Mc Brearty, Prif Swyddog Gweithredol, Education Support
https://youtu.be/NVDKsBPP7ds

Sesiwn 2: Supporting staff wellbeing: hope and practicalities
Siaradwr: Mike Armiger, Cynghorydd Addysg ac Iechyd Meddwl Annibynnol
https://youtu.be/LuTfEIg9H4c

Sesiwn 3: Workplace Wellbeing: the role of leaders
Siaradwr: Eileen Donnelly, Arweinydd Sector Busnes, What Works Wellbeing
https://youtu.be/Ead8COmuvpM

Sesiwn 4: Rhoi Strategaeth ar Waith – Darpariaeth Iechyd a Llesiant yn Sir Gaerfyrddin (sesiwn cyfrwng Cymraeg)
J Aeron Rees, Pennaeth Cwricwlwm a Llesiant, Cyngor Sir Gâr
https://youtu.be/iLB0z56JUv8

Sesiwn 5. From Strategy to Action – Health and Wellbeing provision in Carmarthenshire (sesiwn cyfrwng Saesneg)
J Aeron Rees, Pennaeth Cwricwlwm a Llesiant, Cyngor Sir Gâr
https://youtu.be/0ZT9vQXIcxM

Gwasanaeth Cynghori ar Lesiant Staff

Rydym hefyd yn falch iawn o gyhoeddi lansiad ein gwasanaeth Cynghori ar Lesiant yng Nghymru. Byddwn yn cynnig gwybodaeth llesiant staff i ysgolion ledled Cymru a chyngor wedi'i deilwra am ddim i nifer gyfyngedig o ysgolion.

Os hoffech chi fod yn un o'r ysgolion hyn, cofrestrwch eich diddordeb trwy anfon e-bost at anthony.priest@edsupport.org.uk.