Gwasanaeth Llesiant Ysgolion | Education Support
Coronavirus update: We continue to be here to provide mental health and wellbeing support to all education staff.
Wellbeing Advisory Service for Wales

Gwasanaeth Llesiant Ysgolion

English 

Mae'r Gwasanaeth Llesiant Ysgolion am ddim i ysgolion ledled Cymru gyda ffocws ar lesiant staff. Bydd ein harbenigwr llesiant ymroddedig yn gweithio gyda chi trwy ddarparu adnoddau a chyngor ar bolisïau ac arferion sy'n cefnogi iechyd meddwl a llesiant staff.

Dyma oedd gan bennaeth yng Nghymru sydd wedi derbyn cefnogaeth gan y gwasanaeth i’w ddweud.

“Ni fu erioed gwell amser yn fy marn i i ofyn am gefnogaeth Llesiant effeithiol ar gyfer Arweinwyr a staff Addysg ac rydym yn ddiolchgar iawn i Education Support a'r rôl rydych chi'n ei chwarae yn ystod y pandemig."
Pennaeth, Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn gefnogi polisi ac arferion llesiant eich ysgol, cysylltwch â'n Cynghorydd Llesiant ar  anthony.priest@edsupport.org.uk.

Lefelau cefnogaeth i'ch ysgol

Rydyn ni'n gwybod pa mor brysur yw arweinwyr ysgolion yng Nghymru, ac rydyn ni eisiau helpu, felly rydyn ni wedi creu tair lefel o gefnogaeth y gall arweinwyr gymryd rhan ynddynt.

Lefel 1

Os yw'ch ysgol yn ymgysylltu ar Lefel 1, byddwch yn derbyn:

 • Mynediad at wybodaeth gwasanaeth llesiant, mynediad at becyn cymorth llesiant staff* ac adnoddau llesiant.
 • Gweithdy am ddim i staff ei fynychu, lle gallant gael gafael ar gyngor a gwybodaeth i helpu i gefnogi iechyd meddwl a llesiant unigolion neu sefydliadau (dewisol)

Lefel 2

Os yw'ch ysgol yn ymgysylltu ar Lefel 2, byddwch yn derbyn:

 • Mynediad at wybodaeth gwasanaeth llesiant, mynediad at becyn cymorth llesiant staff* ac adnoddau llesiant.
 • Cefnogaeth gan Gynghorydd Llesiant ymroddedig, trwy gymryd rhan mewn trafodaeth llesiant staff ategol
 • Adroddiad dilynol a chynllun gweithredu awgrymedig i'w ddatblygu
 • Cyfarfod gyda'r Cynghorydd Llesiant i adolygu cynnydd
 • Gweithdy am ddim i staff ei fynychu, lle gallant gael gafael ar gyngor a gwybodaeth i helpu i gefnogi iechyd meddwl a llesiant unigolion neu sefydliadau (dewisol)

Lefel 3

Os yw'ch ysgol yn ymgysylltu ar Lefel 3, byddwch yn derbyn:

 • Mynediad at wybodaeth gwasanaeth llesiant, mynediad at becyn cymorth llesiant staff* ac adnoddau llesiant.
 • Cefnogaeth gan Gynghorydd Llesiant ymroddedig, trwy gymryd rhan mewn trafodaeth llesiant staff ategol
 • Adroddiad dilynol a chynllun gweithredu awgrymedig i'w ddatblygu
 • Cyfarfod i drafod a gweithio trwy'r cynllun gweithredu y cytunwyd arno
 • Hyd at 2 x sesiwn i ddatblygu ymhellach y cynllun gweithredu wedi’i deilwra, cefnogaeth, cyngor neu arweiniad ar gyfer eich ysgol
 • Cyfarfod gyda'r Cynghorydd Llesiant i adolygu cynnydd
 • Gweithdy am ddim i staff ei fynychu, lle gallant gael gafael ar gyngor a gwybodaeth i helpu i gefnogi iechyd meddwl a llesiant unigolion neu sefydliadau (dewisol)

*bydd pecyn cymorth ar gael erbyn diwedd Mehefin 2021

Cysylltwch

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn gefnogi polisi ac arferion llesiant eich ysgol, cysylltwch â'n Cynghorydd Llesiant ar  anthony.priest@edsupport.org.uk.